Sundsvalls Radioamatörer, SK3BGs, Klubbtidning QRX samt Klubbprofiler

__________________________________________________________________


Sundsvalls Radioamatörers klubbtidning QRX.


I nummer 2 år 2009 skrev vi:


Detta är vårt sista nummer av QRX. Vi har skrivit QRX i 17 år (1992 - 2009) och före det i 5 år (1979 -1984). Det har blivit totalt 96 nummer. Vi känner att nya fräscha krafter med nya idéer måste ta över.
Det har varit en rolig tid, att få förmedla information till dig som medlem. Nu ska vi försöka bli
mera aktiva på amatörradiobanden och få tid att delta i olika amatörradioaktiviteter.......


73 de SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen


Under 1992 - 2002 gjorde Jörgen intervjuer med olika radioamatörer vilka kan läsas i gamla nummer av QRX.


Vill du läsa någon av tidningarna? Vi har samlat de QRX vi skrivit 1991-2009.

Klubbprofilerna finns också som separata pdf-filer.


Läs QRX inkl klubbprofilerna eller enbart klubbprofilerna.KLUBBPROFILER I QRX

intervjuer gjorda av SM3FJF/Jörgen

__________________________________________________________________


KLUBBTIDNINGEN QRX

nedanstående QRX är skrivna av SM3FJF o SM3LIV

Signal

Namn

Intervjun finns i

SM3AFR             

Tommy Olsson             

QRX nr 3/1992

SM3MHD

Curt Haglund

QRX nr 4/1992
SM3AU

Olle Olsson

QRX nr 1/1993

SM3DVO

Nisse Östman

QRX nr 2/1993

SM3LXH

Ingemar Persson

QRX nr 3/1993

SM3CXS

Jörgen Svensson

QRX nr 4/1993
SM3TGL

José Florholmen

QRX nr 1/1994

SM3AF

Sten Backlund

QRX nr 2/1994

SM3BEE

Georg Söderberg

QRX nr 3/1994

SM3DQU

Arne Eriksson

QRX nr 4/1994
SM3UQO

Björn Olsson

QRX nr 1/1995

SM3BCS

Eskil Gustavsson

QRX nr 2/1995

SM3UQS

Mats Sundin

QRX nr 3/1995

SM3FXL

Gunnar Olsson

QRX nr 4/1995
SM3JOS

René P Joos

QRX nr 1/1996

SM3DMP

Thomas Rylander

QRX nr 2/1996

SM3CWE

Owe Persson

QRX nr 3/1996

SM3BSF

Stig Östlund

QRX nr 4/1996

SM3GBA

Sven-Erik Fors

QRX nr 1/1997

SM3RMR och

SM3VAQ

Björn Collén och
Inger Eriksson

QRX nr 2/1997

SM3GQP

Gullik Tjernström

QRX nr 3/1997

SM3OAU

Lars Grip

QRX nr 4/1997
SM3TRV

Leif Strandberg

QRX nr 1/1998

SM3BJV

Gunnar Grönberg

QRX nr 2/1998

SM0SMK

Gunnar Kvarnefalk

QRX nr 3/1998

SM3ETC

Jan Bergman

QRX nr 4/1998
SM3SJN

Kent Billfors

QRX nr 1/1999

SM3HJQ

Valter Bruce

QRX nr 2/1999

SM3BP

Olle Berglund

QRX nr 3/1999

SM3HXD

Johan Öun

QRX nr 4/1999

SM3NRY

Thomas Gillgren

QRX nr 1/2000

SM0JSM

Eric Lund

QRX nr 2/2000

SM3GSK

Classe Bergman

QRX nr 3/2000

SM3CER

Jan-Erik Rehn

QRX nr 4/2000

SM3MQF            

Curt Dufva

QRX nr 1/2001

SM3TLG              

Hans Nilsson 

QRX nr 2/2001

SM3ESX              

Christer Byström 

QRX nr 3/2001

SM3EAE              

Lars Stöök

QRX nr 4/2001

SM3JVJ   

Lars Nordlander     

QRX nr 1/2002

SM3NXS   

Sten Holmgren

QRX nr 2/2002

SM3LDP 

Markku Koskiniemi  

QRX nr 3/2002

SM3BQC 

Arne Höglund 

QRX nr 4/2002

Följande radioamatörer har blivit intervjuade av SM3FJF/Jörgen.