Föreningen Sundsvalls Radioamatörer

SK3BG

__________________________________________________________________


Vi är båda medlemmar i SK3BG och har under många år suttit i styrelsen och vi är båda hedersmedlemmar.


Vi har skrivit klubbtidningen QRX under många år. Läs mer om detta.


Vi har inga styrelseuppdrag idag, men Jörgen tillsammans med SM3ESX/Christer håller på med utbildning av nya radioamatörer samt vidareutbildningar.


Vi har många minnen och upplevelser om aktiviteter i SK3BG. Några av dessa kommer vi att presentera på denna webplats.


Vill du se lite bilder från "gamla" radioaktiviteter maj 1999 till oktober 2010.